LĪGUMS PAR DATU PĀRVALDĪBU

Godātais klient!

Jums pieder transportlīdzekļi ar tiešsaistes funkcionalitāti.


Saistībā ar tiem datu pārvaldības līgumā ir izklāstīti apstākļi, kuros telemātikas dati tiek vākti un apstrādāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.


Lai sniegtu piekrišanu, jums šis līgums ir jāparaksta.

Lv-lv_latvian_RT_SAS_DMA_LĪGUMS PAR DATU PĀRVALDĪBU_v1.0.pdf

Ja jums ir jautājumi, varat sazināties ar sava pilnvarotā Renault Trucks izplatītāja* pārdošanas organizāciju.


Īpašumtiesību maiņa

Ja jūs pārdodat savus transportlīdzekļus, jums ir jāveic šādas darbības:


- Jāinformē jaunais īpašnieks par nepieciešamību parakstīt šo datu pārvaldības līgumu ar uzņēmumu Renault Trucks.

- Jāaizpilda tālāk norādītā veidlapa.


Jāaizpilda tālāk norādītā veidlapa:


- Jāsazinās ar pilnvarotu Renault Trucks izplatītāju, lai parakstītu datu pārvaldības līgumu.

- Jāaizpilda tālāk norādītā veidlapa.Informēju ka pārsūtu transportlīdzekļa indentifikācijas datus zemāk minētajam jaunajam īpašniekam.
Ar jauno īpašnieku var sazināties izmantojot zemāk pieejamo informāciju:

2Mo

Darbības izbeigšana

Ja vēlaties izbeigt datu pārvaldības līguma darbību, lūdzu, aizpildiet tālāk norādīto veidlapu, parakstiet to un nosūtiet skenētu kopiju savam pilnvarotajam Renault Trucks izplatītājam*.
Datu pārvaldības līguma darbības izbeigšanas veidlapa.pdf

*Lai atrastu tuvāko izplatītāju, lūdzu, izmantojiet Izplatītāju meklētāju