Schema1

Schema1

DZENOŠĀ ASS BEZ GRIEZES MOMENTA IEROBEŽOJUMA