DROŠĪBA PIRMAJĀ VIETĀ

Vadītāja palīgsistēmas, dažādas bremžu sistēmas un ESC (elektroniskā stabilitātes kontrole) rūpējas par braucēju un kravas drošību. Vadītāja drošību uzlabo arī citi aprīkojuma elementi.