Optifuel risinājumi

Optifuel risinājumi

Optifuel apmācība

RENAULT TRUCKS OPTIFUEL APMĀCĪBA

Apmācība Jūsu autovadītājiem, AUTOVADĪTĀJU INSTRUKTORIEM un autoparka vadītājiem

RENAULT TRUCKS PIEDĀVĀ DIVUS VIENAS DIENAS KURSUS; OPTIFUEL AUTOVADĪTĀJIEM UN OPTIFUEL UZŅĒMUMA VADĪTĀJIEM. ŠO KURSU MĒRĶI UN SATURS IR IZKLĀSTĪTS TURPMĀK.

Optifuel autovadītāju kursu mērķi:

  • Izprast ekonomiskas braukšanas principus, lai uzlabotu degvielas ekonomiju.
  • Izprast transportlīdzekļa funkcijas, kas ļauj autovadītājam mazināt komponentu nolietojumu un braukt labāk.

Optifuel autovadītāju kursu saturs:

  • Transportlīdzekļa specifikācijas/parametri attiecībā pret degvielas ekonomiju.
  • Transportlīdzekļa pārskats.
  • Ikdienas pārbaudes atbilstoši DTI standartam.
  • Ekonomiska braukšana, ieskaitot pārbaudi praksē pirms un pēc kursiem.
  • Maksimāli efektīva Renault kravas automobiļa izmantošana.