Papildpiederumi, rezerves daļas, pakalpojumi

Nolietotie akumulatori

pārstrādes veicināšana

Nolietotie akumulatori

 

Renault Trucks UK Ltd (oficiālais reģistrācijas numurs BPRN00224) piedalās ES mēroga programmā, kuras mērķis ir veicināt akumulatoru savākšanu un pārstrādi. Eiropas likumdošana, kas stājās spēkā 2010. gada 1. janvārī, aizliedz izmest automobiļu un rūpnieciskos akumulatorus atkritumu poligonos un dedzināt tos.

Kad transportlīdzekļa „iedarbināšanas” akumulators ir nolietots un ir jāpārstrādā, Jums ir vairākas iespējas:

veco akumulatoru var nodot pārstrādei jebkurā oficiālajā Renault Truck pārstāvniecībā. Otra iespēja ir nodot to vietējā pašvaldības atkritumu pārstrādes centrā, kas pieņem lielāko daļu sadzīves atkritumu, ieskaitot transportlīdzekļu akumulatorus, no iedzīvotājiem bez maksas.