Papildpiederumi, rezerves daļas, pakalpojumi

Mūsu piedāvājums: dīzeļa filtrs

Līdz piecām reizēm efektīvāka
smalku cieto daļiņu likvidēšana
nekā standarta produktam

RENAULT TRUCKS DĪZEĻA FILTRS
OPTIMĀLAI AIZSARDZĪBAI

Renault Trucks ORIĢINĀLAIS dīzeļa filtrs atbilst stingrām ražotāja noteiktām specifikācijām. Renault Trucks dīzeļa filtriem ir ļoti augsta efektivitāte, kas ir piemērota vissarežģītākajiem ekspluatācijas apstākļiem.

Dīzeļa filtra darbības princips:

  • Dīzeļa filtrs aizsargā dzinēja augstspiediena sūkni, dīzeļdzinēja sistēmu un sprauslas
  • Tas nodrošina tīrākas dīzeļdegvielas padevi dzinējā
  • Tas ietekmē degvielas sadegšanas efektivitāti un dzinēja kalpošanas ilgumu
  • Tas aizsargā dīzeļdzinēja sistēmu


Vai zinājāt? 

Savlaicīgi nenomainīts dīzeļa filtrs var izraisīt dzinēja iekšējo komponentu koroziju un jaudas samazinājumu līdz 40%. Turklāt nolietots dīzeļa filtrs paaugstina degvielas patēriņu un kaitīgo izmešu daudzumu.


Iepazīstiet mūsu piedāvājumu pie sava tuvākā pilnvarotā Renault Trucks servisa pārstāvja.