Jaunumi


13.06.2014

PASAULES PĀRTIKAS PROGRAMMA

RENAULT TRUCKS DARBĪBĀ

PASAULES PĀRTIKAS PROGRAMMA
RENAULT TRUCKS DARBĪBĀ ĀFRIKĀLai palīdzētu īstenot Pasaules pārtikas programmas misiju, Renault Trucks uz trīs mēnešiem nosūta mobilo apmācības brigādi uz piecām Austrumāfrikas valstīm, lai mācītu WFP mehāniķiem vismodernākās apkopes metodes. Šis uzdevums ir daļa no Renault Trucks sniegtās palīdzības Pasaules pārtikas programmai un piedzīvojums, kurā kravas automobiļi var tiešā veidā uzlabot trūcīgo cilvēku dzīvi.

PasaulesPasaules pārtikas programma ir Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūra,kuras pamatuzdevums ir cīnīties ar badu pasaulē un garantēt pārtikas pieejamību visnabadzīgākajiem pasaules iedzīvotājiem. Kravas automobiļiem tāpēc ir svarīga loma loģistikas sistēmā, kas saskaras ar ārkārtas situācijās nonākušiem cilvēkiem, kuriem palīdzība nepieciešama visvairāk. Vairāk nekā 100 no šiem transportlīdzekļiem ir Renault Trucks kravas automobiļi, kas piegādā pārtiku vissarežģītākajos apstākļos.

Palīdzot organizācijai pildīt tās misiju, Renault Trucks neapstājas pie iepriekš minētā. Ražotājs zina, ka labā stāvoklī esoši transportlīdzekļi var pildīt savas funkcijas ar lielāku mobilitāti. Tāpēc uz Austrumāfriku tika nosūtīts mobilās apmācības štābs uz Kerax 6x6 bāzes ar mehāniķu komandu, kuras uzdevums ir apmācīt WFP mehāniķus, kā veikt kravas transportlīdzekļu apkopi un remontu. No Ugandas līdz Dienvidsudānai, Ruandai, Kongo Demokrātiskajai Republikai un Burundi WFP mehāniķu apmācība uz vietas ilgs trīs mēnešus.

Ar šo soli Renault Trucks demonstrē savu atbildību un apņemas veicināt Āfrikas kontinenta attīstību, jo ar to autoražotājam ir īpaši cieša saikne. Piedāvājot savu kravas automobiļu ražotāja pieredzi Pasaules pārtikas programmas vajadzībām, Renault Trucks norāda uz to, cik nozīmīga loma ir kravas automobiļiem pasaules nabadzīgākajos reģionos, kur tiem bieži vien ir svarīga saikne dzīvības glābšanas procesā.