DROŠĪBA PIRMAJĀ VIETĀ

Vadītāja palīgsistēmas un dažādās bremzēšanas sistēmas garantē aizsardzību un drošību vadītājam un pasažieriem, kā arī pārvadātajai kravai. Vairāki citi aprīkojuma elementi vēl vairāk uzlabo vadītāja drošību.